Tài Nguyên ĐấtTập trung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Chủ nhật, ngày 10 tháng 07 năm 2016

Trong nội dung Công văn số 5639/VP-ĐT ban hành ngày 7/7, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến chỉ đạo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.   Công văn nêu rõ, sau khi xem xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến... Đọc tiếp »

Hoàn chỉnh bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thứ hai, ngày 04 tháng 07 năm 2016

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2016, trong đó có việc hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối... Đọc tiếp »

Thêm 300 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng

Thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định và Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 15 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Nam Định quyết... Đọc tiếp »

Hà Nội: Tinh giảm thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất

Thứ tư, ngày 11 tháng 05 năm 2016

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo cải cách, tinh giản thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền. Theo Công văn số 2438/UBND-ĐT, ban hành ngày 27/4/2016, UBND TP Hà Nội cho biết, xét đề... Đọc tiếp »

Trước 16/5 sẽ công bố kết quả thông tin "bôi trơn” khi làm sổ đỏ

Thứ năm, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Liên quan đến thông tin có khoảng 44% người làm sổ đỏ phải “bôi trơn” mới được việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1415/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các địa phương chỉ đạo kiểm tra, công bố kết quả trước ngày 16/5 để Bộ... Đọc tiếp »

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh

Thứ năm, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Chỉ... Đọc tiếp »

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia: Đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Thứ ba, ngày 22 tháng 03 năm 2016

Tiếp theo chương trình của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 21/3/2016, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã đọc Tờ trình báo cáo Quốc hội về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)... Đọc tiếp »