Ngày 25/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, các cấp, các ngành thành... Đọc tiếp »

Ngày 28/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, nội dung tuyên truyền nêu bật vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một... Đọc tiếp »

  Sau khi Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội ban hành, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định; đồng thời, Bộ cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành theo thẩm quyền 35 Thông tư và Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên tinh thần cải cách thủ... Đọc tiếp »

Ngày 22/3, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 820/UBND-NC về việc thông qua báo cáo kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố Hà Nội. Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về kết quả... Đọc tiếp »

Ngày 24/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; rà soát, thống kê, xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, kế hoạch này sẽ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định,... Đọc tiếp »

Chiều 17/3, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp lần 1 với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ. Tham dự phiên họp về phía Trung ương có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường... Đọc tiếp »

Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác này, vào cuộc mạnh mẽ, "đã nói phải làm", cầu... Đọc tiếp »

Ngày 14/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-BTNMT về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi... Đọc tiếp »