Khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia

(Thứ hai, ngày 18 tháng 03 năm 2019)

Chiều 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ khai trương. Cùng dự có các đồng chí: Phạm... Đọc tiếp »

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện tại các Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo yêu... Đọc tiếp »

Chiều 15/02, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đại diện các đơn vị cung cấp hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT). Theo... Đọc tiếp »

Ngày 16/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND, triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố.   Theo kế hoạch, Văn phòng UBND thành phố và các sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông thực hiện... Đọc tiếp »

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Bộ TN&MT đã theo... Đọc tiếp »

Ngày 26/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của thành phố Hà Nội. Theo đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.... Đọc tiếp »

Ngày 25/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương... Đọc tiếp »

Chiều 28/12, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho rằng: Chủ trương của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; cải cách hành chính toàn diện, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho... Đọc tiếp »