Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019

(Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019)

Ngày 12/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử. Hình thành một số thành phần cơ bản của... Đọc tiếp »

Năm 2018, Bộ TN&MT triển khai gần 100 nhiệm vụ, hoạt động, sản phẩm về công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong đó nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào CCHC luôn được Bộ tập trung ưu tiên hàng đầu. Để tìm hiểu thêm về tác động và hiệu quả của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác CCHC... Đọc tiếp »

Với mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, Hà Nội đã định hướng thiết lập một hệ thống CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ; chuyển đổi từ hình thức triển khai nhỏ lẻ sang triển khai theo mô hình tập trung, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT; xây dựng Thành phố thông... Đọc tiếp »