Tin Hoạt Động

Giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững

Thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Trong những năm gần đây, Thành phố Hà Nội đã nỗ lực ứng phó với biến đối khí hậu, đẩy mạnh công tác chuẩn bị và xây dựng nhiều kịch bản khác nhau về tác động của biến đổi khí hậu; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc...

Môi Trường

Phát động cộng đồng cam kết “chống rác thải nhựa” giữ hành tinh xanh

Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Đó là mục tiêu chung mà Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Đại diện Liên Hợp quốc và các tổ chức chính trị: Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt...

Tài Nguyên

Mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai

Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Sau ba năm thực hiện thí điểm và triển khai mở rộng kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tạo bước đột...

Dự Án Đầu Tư

Hà Nội khánh thành Nhà máy nước sạch đạt chuẩn châu Âu lớn nhất Việt Nam

Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Sáng 13/10, tại huyện Gia Lâm, UBND TP đã tổ chức Lễ Khánh thành giai đoạn 1 và phát lệnh khởi công giai đoạn 2 công trình xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống.  Tham dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung...

Đo Đạc Bản Đồ

Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Phát triển khoa học và công nghệ là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời, khoa học và công nghệ cũng đã được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất...

Khí Tượng Thủy Văn

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng

Thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Thông tư được xây dựng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân có hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng hoạt động đúng quy...