Up

Khác

Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng 18 hố golf tại sân golf quốc tế Đảo Vua
Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương Hành chính 2017"
Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội
Quyết định về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí
Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố
Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội
Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 419 (Km7 + 730 đến Km11 +552) huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Luật Tiếp cận thông tin
Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, tỷ lệ 1/500 - Tại ô quy hoạch ký hiệu III.3-CC2 (phần quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan). Địa điểm: Phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừ
Quyết định số 5147/QĐ-UBND về thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội